Wer wir sind

Unser Verein heißt „Solidaritätshaus e.V. Krefeld“. Der Verein wurde am 22.12.1993 gegründet.
Unser Verein ist gemeinnützig, Träger der freien Jugendhilfe der Stadt Krefeld und des deutschen paritätischen Wohlfahrtsverbandes und Mitglied der Eltern Netzwerk NRW. Zudem besteht auch die kooperative Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Krefeld, DGB und Bündnis Soziale Bewegung Krefeld.

Satzung des Vereins, § 2
(1) Der Verein verfolgt wie in der Satzung des Vereins festgelegt wurde, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenverordnung vom 1977 (§§ 51 ff. AO) in der jeweils gültigen Fassung.
(2) Zweck des Vereins ist die Verbesserung der sozialen Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen im Stadtteil und die Förderung der Selbsthilfe der Jugendlichen EinwanderInnen, ihrer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, des friedlichen Zusammenlebens.

Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht:
Eines der wesentlichen Bestandteile des Vereins sind initiierte Integrationsmaßnahmen.

Was wir machen…
Der Verein fördert, organisiert und vermittelt Hilfsangebote durch Schaffung und Unterhaltung einer qualifizierten Beratungsstelle zur Beseitigung bzw. Milderung der persönlichen Probleme der EinwanderInnen. Insbesondere werden existenzielle und soziale Probleme bezüglich der Arbeitslosigkeit gemeinsam mit Jugendlichen (Schülern, Auszubildenden und Studenten) abgehandelt.

In diesem Rahmen werden auch Kommunikations- und Kontaktmöglichkeiten durch Schaffung und Unterhaltung geeigneter Treffpunkte organisiert.

Wir haben im Bestreben für Gleichberechtigung gute Kontakte zu demokratischen Organisationen, Vereinen, Initiativen und Gewerkschaften in Krefeld. In Bündnissen und gemeinsamen Initiativen versucht das Solidaritätshaus e.V. eine Brücke aufzubauen, zwischen den Problemen der Migranten und den gemeinsamen Kampf in Krefeld und Deutschland.

Was wir wollen…
Für ein friedliches, gemeinsames und gleichberechtigtes Zusammenleben.
Zum Abbau des Rassismus werden Toleranz und die Völkerverständigung durch zielgerichtete Initiativen gefördert.
Eine weitere Schwerpunktstätigkeit liegt in der Förderung und der Schaffung von generationsübergreifenden Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote.

Unsere derzeitigen Kooperationspartner:

AOK Rheinland/Hamburg

Freiwilligenzentrum e.V. Krefeld

GGS Mariannenschule

GGS Buchenschule

Städtische Familienzentrum, Steckendorferstraße

Werkhaus e.V.

KREFELD DAYANIŞMA DERNEĞİ

1981 senesinden bu yana Krefeld de yerli ve göçmen emekçilerin ortak yaşamını güçlendirmek için çalışan Krefeld Dostluk ve dayanışma Derneği, türkiyeli işçi,emekçi ve gençler tarafından kurulmuştur.

Dernegimizin kapısı din,dil,ırk ayrımı gözetmeden Krefeld de yaşayan  tüm emekçilere açıktır. , Irkçı olmayan ve üye olmak isteyen  herkes üye olabilir. Derneğimizde yapılan bütün işler gönüllük temeline dayanmakta ve bütün üyeler aynı hak ve yetkilere sahiptir.

Kurulduğu günden itibaren DIDF üyesi olan Krefeld Dayanışma Derneği; Krefeld de yaşayan Türkiyeli göçmen işçilerin, gençlerin, kadınların siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki hak ve taleplerini savunmak amacıyla  çalışmalar sürdürmekte.

Derneğimiz yerli ve yabancı  emekçilerin birliğini sağlamak ve ortak yaşamı savunmak için her türden ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı mücadele etmektedir. Bu toplumun bir parçası olan göçmen emekçilere her alanda eşit haklar tanınması için mücadele etmektedir.Vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılmasını, göçmenlere seçme seçilme hakkı tanınmasını savunmaktadır. Irkçı-faşist örgütlerin yasaklanmasını talep etmektedir. Entegrasyonu teşvik etmek için parasız dil kursları ve içinde yaşadığımız toplumun kültürünü tanıma olanakları yaratılmalıdır.

Türkiyeli insanların en önemli sorunları arasında yer alan işsizliğe,yoksulluğa,sosyal hakların kısıtlanmasına, sağlık ve eğitim hizmetlerinin paralı hale gelmesine karşı yerli kurumlarla, sendikalarla birlikte çalışmaktadır.

Derneğimiz her çocuğa baştan itibaren ailesinin maddi ve etnik durumundan bağımsız iyi bir eğitim ve fırsat eşitliği tanınmasını,  göçmen ve yoksul ailelerin çocuklarını mağdur eden eğitim sisteminin değiştirilmesini, ‘herkes ıçın bir okul’ sistemine geçilmesini savunmaktadır. Göçmen gençlerin eğitim de başarılarının artırılması için, özel teşvik programlarının uygulanmasını, her gence meslek yeri olanağı tanınmasını savunmaktadır.

Derneğimiz kadınlara ve gençlere yönelik oluşturduğu grublarla bu alanlarda özgün çalışmalar sürdürmektedir.Gençlerin insiyatiflerinin geliştirilmesi içn özel çaba sarf etmektedir.Kadınların sosyal yaşama katılmasını teşvik etmek için bilgilendirme,aydınlatma çalışmaları örgütlemektedir.